Correspondentieadres:

Stichting Steppekinderen (t.a.v. Marnix Busstra)
Galggouw 18-20
1151 EM Broek in Waterland

Telefoonnummer:

0341-560320 (van contactpersoon en penningmeester Jan Dooijewaard)

Fiscaal nummer: 8154.69.238
Batig saldo: €2.450,45 (per 01-01-2024)

Bestuursleden Stichting Steppekinderen:

voorzitter: Erik Bruijn
secretaris: Marnix Busstra
penningmeester: Jan Dooijewaard

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32114210

Mocht u per mail willen reageren kan dat via: info@steppekinderen.nl