Stichting Steppekinderen

In het straatarme Mongolië zijn veel kinderen die dringend hulp nodig hebben.

Stichting Steppekinderen biedt hen hulp op het gebied van huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg en onderwijs.

Zij steunt instellingen en projecten in Mongolië die tot doel hebben het levenslot van hulpbehoevende kinderen te verbeteren.

Lees meer ›

Donaties

Stichting Steppekinderen staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wanneer u ons mee wilt helpen kansarme kinderen in Mongolië te steunen, kunt u een bijdrage overmaken op:

IBAN: NL27INGB0001738162

BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting Steppekinderen te Amersfoort

Al uw geld wordt besteed aan de kinderen.
 De organisatiekosten worden betaald door de bestuursleden van Stichting Steppekinderen.

Namens de steppekinderen, hartelijk dank!

Hulp aan alleenstaande moeder met vier kinderen

Op 21 april ontvingen we een dringend verzoek om hulp uit Ulaanbaatar. Mevrouw Zolzaya Chimedtseren, een alleenstaande, hardwerkende, 42-jarige moeder van vier kinderen, dreigde plotseling met haar gezin dakloos te worden. Het bedrijf waar ze al negen jaar als bewaker en verkoopster werkte, zou in mei worden opgeheven. Daarmee zou...